Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden geven de verantwoordelijkheid aan van de kant van onze interactieve gemeenschap. De term * Interactive * omvat alle delen van de site waar gebruikers kunnen deelnemen door het indienen van inhoud. Dit omvat, maar is niet beperkt tot het gebruik van de chat-rooms, blogs, discussion board, commentaar vormen, feedback mechanismen, mentoring en abonnements diensten. Door het gebruik van een van onze interactieve gebieden, gaat u akkoord met de genoemde Algemene Voorwaarden en alle richtlijnen daarin aangegeven te volgen. We nemen aan dat Interactive gebruikers hebben gelezen en akkoord met deze Algemene Voorwaarden en door af en toe een herlezing van hen, zich bewust zijn van veranderingen en updates van de tekst.

In elke gemeenschap zijn er bepaalde verwachtingen van acceptabel gedrag. Kracht om te veranderen moedigt karaktereigenschappen als genade en waarheid binnen de online communities aan. We willen de discussie over belangrijke spirituele vragen te bevorderen. Terwijl we vragen dat elke deelnemer respect en begrip toont naar diegene die andere opvattingen hebben, behouden wij ons het recht voor om de inhoud of de betrokkenheid die in strijd is met onze Verklaring van Geloof te beperken. Door deel te nemen in een interactief gedeelte van de site, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Wij streven ernaar om een veilige en gevoelige chat-omgeving te bieden. Echter, u doet mee op eigen risico. Terwijl we ons toeleggen op hebben van respect en goede manieren, zijn onze interactieve gebieden bedoeld voor volwassenen. We kunnen niet verantwoordelijk voor de veiligheid van kinderen en jongeren. Kinderen onder de leeftijd van 13 zal worden gevraagd om de kamer te verlaten.

Onderwerpen hieronder: Algemene TOS Eigendom Toegang en gebruik Prikborden, forums, chatrooms en blogs Gekoppelde netwerken Disclaimer van aansprakelijkheid en garanties Schadeloosstelling Auteursrechten MERKENRECHT Diversen Chat Hosts & Administrators De Chat Monitor Mentoring Mentoring TOS Links & Advertenties Advertenties en promoties Posting Links Gedrag Verboden gedrag Attitudes Eigendomsrecht

Welcome to Krachtomteveranderen.nl, die wordt beheerd door Kracht om te veranderen. Dit netwerk wordt beheerd door Kracht om te veranderen en het materiaal op dit netwerk zijn eigendom, voor het grootste deel, van Kracht om te veranderen. Dit netwerk kan ook materialen tonen die eigendom zijn van derden en op het netwerk geplaatst zijn, op grond van een vergunning, subsidie of een andere vorm van overeenkomst tussen de derde en Kracht om te veranderen. Kracht om te veranderen heeft dit netwerk gemaakt, zodat u dingen kunt ontdekken en ervaringen aan andere mensen door kunt geven in hun spirituele reis. Echter, bent u alleen bevoegd tot toegang tot dit netwerk, of de informatie op het netwerk materialen te gebruiken (ongeacht of uw toegang tot of het gebruik bedoeld is) als u akkoord zich te houden aan alle geldende wetten, en deze Algemene Voorwaarden die een overeenkomst vormt tussen u en Kracht om te veranderen. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig. Voor vragen over, of problemen met, moet dit netwerk benaderen via [email protected] Kracht om te veranderen behoudt zich het recht deze overeenkomst op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom belangrijk dat u deze pagina regelmatig te lezen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent eventuele wijzigingen. Als je op merkt dat er misbruik wordt gemaakt van dit netwerk neem dan AUB contact op met de Netwerk Beheerder.

Toegang en gebruik Algemene voorwaarden

Alle materialen op dit netwerk worden beschermd door een internationale handelsmerk en auteursrechten mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Dit betekent dat u alleen materiaal van dit netwerk kunt bekijken of downloaden voor uw eigen gebruik en u moet altijd de auteursrechten en copyright vermelden. De reproductie, duplikatie, distributie (onder meer door middel van e-mail, fax of andere elektronische middelen), publicatie, aanpassing, kopiëren of overdracht van materiaal van dit Network is strikt verboden tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming van Kracht om te veranderen hebt aangevraagd en gekregen of dat er speciale toestemming is verleend door het Network. Het materiaal waarop dit verbod (zonder beperkingen) omvat tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s, audio- of videomateriaal of  foto’s uit audiovisueel materiaal dat beschikbaar is op dit netwerk. Het gebruik van materialen van dit of enig ander Netwerk of enig andere website, of computernetwerk is eveneens verboden. Verzoeken om toestemming om de online materialen te reproduceren of te verspreiden in digitale vorm van dit netwerk kan worden gedaan door contact Kracht om te veranderen schriftelijk bij [email protected] Het is ook ten strengste verboden werken te creeren, of materialen te gebruiken die afkomstig zijn van, of zijn gebaseerd op de informatie op dit netwerk met inbegrip van materialen, zonder beperking, lettertypes, pictogrammen, koppelingen, behang en koopwaar waarvoor geen vergunning is. Dit verbod geldt voor alle situaties, ongeacht of de afgeleide materialen worden verkocht, geruild of weggegeven. Prikborden, forums, chatrooms en blogs U bent van harte welkom om berichten te verzenden of door te geven door middel van de prikborden, forums, mentoring, chatrooms, blogs of andere openbare gebieden binnen dit Network. (collectief genoemd “Gemeenschappen”). Echter, Kracht om te veranderen behoudt zich het recht voor om alle berichten bij te werken of aan te passen. Berichten naar andere communities worden niet noodzakelijkerwijs beoordeeld door Kracht om te veranderen en weerspiegelen niet noodzakelijk de mening of het beleid van Kracht om te veranderen. Kracht om te veranderen geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud van de berichten in de communities of de juistheid en betrouwbaarheid van de berichten en andere materialen. Toch behoudt Kracht om te veranderen zich het recht voor om zo nodig materialen of berichten te verwijderen of aan te passen. Kracht om te veranderen neemt geen verantwoordelijkheid voor het actief monitoren van Online Gemeenschappen wegens ongepaste berichten. Als op enig moment Kracht om te veranderen kiest, naar eigen goeddunken, om de Gemeenschappen te controleren, Kracht om te veranderen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de berichten, geen verplichting te wijzigen of te verwijderen ongepaste berichten, en geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van de gebruiker inzenden Bericht. Bij het indienen van berichten aan Gemeenschappen, gaat u akkoord met strikt beperken tot discussies over het onderwerp waarvoor de Online Communities zijn bedoeld. U gaat u ermee akkoord dat Kracht om te veranderen aanvaardt enkele aansprakelijkheid neemt indien zij bepaalt om uw berichten te bewerken of te verwijderen. U gaat ermee akkoord dat u geen berichten zal voorleggen aan Online Communities die: 1.. Onwettig, bedreigend, obsceen, vulgair, pornografisch, profaan of onfatsoenlijk zijn met inbegrip van alle communicatie die vormt (of gedrag U gaat akkoord met Kracht om te veranderen, haar medewerkers en partners samen te brengen met hun werknemers, deelnemende partijen, ambtenaren, bestuurders en aandeelhouders, van alle aansprakelijkheid en verplichtingen dan ook in verband met of voortvloeiend uit uw gebruik van de Algemene voorwaarden Gemeenschappen. Als u op enig moment niet tevreden bent met de Gemeenschappen of het niet eens bent met om het even welk materiaal binnen Gemeenschappen, uw enige oplossing is om te stoppen met het gebruik hen. Voor specifieke regels ten aanzien van de chat, zie de CHAT voorwaarden. Voor specifieke regels ten aanzien van mentoring, zie de Mentorschap voorwaarden. Gekoppelde netwerken Als Kracht om te veranderen heeft koppelingen of verwijzingen naar andere web-netwerken, heeft toegestaan mag daar niet uit worden opgemaakt dat Kracht om te veranderen controle heeft over deze websites. Kracht om te veranderen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de praktijken van derden Web netwerken die kunnen worden gekoppeld aan dit netwerk. Dit netwerk kan ook worden gekoppeld aan andere Web netwerken geëxploiteerd door bedrijven die gelieerd of verbonden met Kracht om te veranderen. Bij een bezoek aan andere web-netwerken, maar je moet verwijzen naar Web netwerk van individuele voorwaarden en niet afhankelijk zijn van deze overeenkomst.

Disclaimer van aansprakelijkheid en garanties

Terwijl Kracht om te veranderen zijn best doet om de optimale prestaties van het netwerk te garanderen, gaat u ermee akkoord dat u dit te kunnen gebruiken op eigen risico. Het netwerk en alle materialen in dit netwerk worden geleverd “as is” en, voor zover toegestaan door de wet, worden verstrekt zonder enige garantie, hetzij expliciet of impliciet. Dit betekent dat, zonder beperking, die Kracht om te veranderen niet garandeert dat het netwerk geschikt is voor een bepaald doel; dat de functies in de materialen in het netwerk zal worden ononderbroken; dat defecten zullen worden gecorrigeerd; dat het netwerk vrij is van virussen en andere schadelijke aanmoedigt dat zou vormen tot) een misdrijf, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met de lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving ; 2. De auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten schenden van een andere persoon. Door het indienen van berichten op online communities, u vertegenwoordigt door Kracht om te veranderen dat u de rechtmatige eigenaar van dergelijk materiaal bent, of dat u eerst toestemming hebben gekregen om het materiaal in te dienen van de rechtmatige eigenaar; 3. Onrecht veronderstellen of concluderen van de identiteit, de kenmerken of de kwalificaties van een andere persoon; 4. Persoonlijke / contact informatie bevatten 5. Zijn gemaakt om spam te creeren; 6. Die een virus of andere schadelijke component bevatten; 7. Lasterlijk zijn, of de privacy bedreigen van derden; of voor commerciële doeleinden of reclame bevatten of bestemd zijn om een persoon te vragen om te kopen of verkopen van diensten of om donaties te maken. 8. U stemt ermee in dat elk bericht ook door u ingediende wordt eigendom van Kracht om te veranderen blijft en kan worden gebruikt, gekopieerd, aangepast, gewijzigd, verzonden, verspreid, openlijk uitgevoerd, gepubliceerd, weergegeven of gewist als Kracht om te veranderen goeddunkt. componenten of dat het netwerk correct is, fouten of betrouwbaar. U erkent dat Kracht om te veranderen, haar deelnemende partijen en partners samen met hun respectieve vrijwilligers, Algemene voorwaarden medewerkers, deelnemende partijen, directeuren, managers en aandeelhouders, niet aansprakelijk zijn voor eventuele vertragingen, onnauwkeurigheden, fouten, fouten, omissies, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, virussen, communicatielijn storingen of voor de diefstal, vernieling, beschadiging of onbevoegde toegang tot uw computer systeem of netwerk. U erkent dat Kracht om te veranderen niet aansprakelijk is voor enige lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag of materiaal gevonden in verband met dit netwerk, met inbegrip van een dergelijk gedrag of materiaal aangedragen op welke wijze dan door een andere persoon. U erkent dat Kracht om te veranderen niet aansprakelijk is voor enige schade, inclusief, zonder beperking, directe, incidentele, speciale, gevolgschade of schadevergoedingen, in verband met of voortvloeiend uit uw gebruik of van uw onvermogen om het netwerk te gebruiken. U gaat ermee akkoord Kracht om te veranderen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van aansprakelijkheid gesteld worden door hun respectieve vrijwilligers, medewerkers, agenten, directeuren, managers en aandeelhouders, van en tegen alle aansprakelijkheden, claims, schade en uitgaven (inclusief vergoedingen en kosten redelijke advocatenkosten ) die voortvloeien uit het gebruik van dit netwerk, uw schending of vermeende schending van deze Overeenkomst of uw schending of vermeende schending van het auteursrecht, handelsmerk, eigendom of andere rechten van derden.

Toestemming om het materiaal te gebruiken.

Veel van de artikelen op deze site zijn de eigendom van de auteurs en met toestemming gebruikt. Als u toestemming wilt vragen over de Auteursrechten neem dan contact op met [email protected].

Diversen:

Deze overeenkomst werkt voor zover toegestaan door de wet. Indien enige bepaling van dit overeenkomst onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt die bepaling scheidbaar geacht van deze overeenkomst en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Chatten

Onze interactieve opties zijn openbaar. Sommige gebieden vereisen registratie. Alle interactieve gebieden zijn onderworpen aan de controle door een team van beheerders. Houdt u er rekening mee dat alle chat-sessies kunnen worden gevolgd door een lid van het team of een transcript. Een monitor kan aanwezig zijn, zelfs als je niet ziet een administratieve vink op een lijst met gebruikers. Onze site mag niet worden gebruikt voor onwettige doeleinden, welke posten dan ook die fout, vulgair, obsceen, of seksueel expliciete taal, ras scheldwoorden of hatelijke woorden, of variaties op dergelijke woorden gespeld om zulke woorden suggereren. Bijnamen die ongepast zijn zullen worden verboden. Sommige gebruikers kan worden gevraagd om dit na het oordeel van de interactieve beheerders te wijzigen. (Namen met seksuele connotaties zijn niet toegestaan.) Voortdurend verstoring van gerichte dialoog of handelen op een manier die een negatieve invloed op andere leden is niet toegestaan. Tijdens het geplande onderwerp chats, vragen wij dat Algemene voorwaarden alle opmerkingen en vragen betrekking hebben op de discussie die plaats vindt. We behouden ons het recht om te reageren op een schending van een van de bovenstaande Algemene Voorwaarden. We behouden ons het recht voor om interactief materiaal dat in strijd is met onze voorwaarden te verwijderen.

Chat Hosts en beheerders

Chat Beheerders en Administateurs

De administrateurs worden benoemd door onze bestuurders om leiding te geven en de discussie in onze interactieve vergemakkelijken. Zij leiden chatdiscussies en het is ook hun verantwoordelijkheid om te gaan met zaken die ontregelen. Voor hun bescherming en de bescherming van de ruimte, worden gebruikersnamen beheerder niet geopenbaard in een open gesprek. Als je toevallig een van de gebruikersnamen kent, toon dan respect voor hun privacy en de bescherming door dit met iemand anders te delen in een open gesprek.

De Monitor

De Monitor zal af en toe een bezoek brengen aan de chatroom en is onderdeel van ons administratief team. Gelieve te voldoen aan alle verzoeken van de Monitor. (De chat feedback formulier kan worden gebruikt om eventuele problemen op de site aan te pakken.)

Mentoring

Hoewel we hopen dat u zal worden gestimuleerd en geholpen door de middelen op deze site moet u zich er bewust van zijn dat dit geen counseling site is. Door het indienen van een vraag, gaat u ermee akkoord dat noch de mentor, noch de uitgevers van deze website, aan haar gelieerde ondernemingen, medewerkers en sponsors verantwoordelijk zijn voor welke situatie dan ook die ontstaat als gevolg van, of wordt beïnvloed door, reacties of antwoorden. Reacties in mentoring door middel van emails weerspiegelen de persoonlijke ervaringen en overtuigingen van de mentor. Terwijl alle mentoren worden gescreend en alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen, de uitgevers van deze site, haar relaties, medewerkers of sponsors kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor wat voor situatie dan ook die zich voordoet als gevolg van, of wordt beïnvloed door, reacties of antwoorden van de mentor gegeven gehouden. Uw vraag en ons antwoord kunnen worden bewerkt en online geplaatst. Uw naam en alle aanwijzingen worden verwijderd voordat de vraag wordt geplaatst. Als u liever heeft uw vraag niet worden geplaatst, kunt u dit aangeven in uw oorspronkelijke e-mail. Er zal altijd naar worden gestreefd om alle vragen tijdig te beantwoorden; maar we kunnen niet garanderen dat een onmiddellijke reactie komt en we behouden ons het recht voor om vragen die geacht worden ongeschikt te zijn diskreet te verwijderen of niet te beantwoorden.

Reclame en promotie

Onthoudt u van reclame of promoties van persoonlijke websites, zakelijke voorstellen of vragen om geld voor welk doel dan ook. Gebruikers die dit toch doen worden verwijderd.

Posting Links in de chatroom of op het Discussion Board.

We staan het gebruik toe van handige links naar aanleiding van vragen in onze interactieve gebieden met de volgende voorwaarden te posten: 1. Links moet in overeenstemming met het doel van de site. 2. Links mogen niet worden beschouwd als reclame Algemene voorwaarden of reclame. Links naar persoonlijke sites of zakelijke voorstellen zijn niet toegestaan. 3. Herhaald plaatsen van een link of detachering van links die storend zijn er er niet toe doen in de discussie zullen worden beschouwd als spam. Dit kan resulteren in een verbod. 4. Als een beheerder vraagt een link niet te plaatsen, honoreer dan dat verzoek. 5. Discussies via de de mogen geen link naar websites bevatten. Dergelijke registraties zullen worden verwijderd. 6. Llinks van derden worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven door de gastheer van deze site. Gebruik onderscheidingsvermogen bij de herziening van koppelingen die aan worden doorgegeven door anderen. Verboden gedrag. Één van de volgende activiteiten zullen worden gezien als laster / roddels / tweedracht, en kan leiden tot een verbod om te plaatsen. 1. E-mailen of discussie over de beslissingen van de beheerders met andere gebruikers op een negatieve of strijdvaardige manier. 2. Praten over andere gebruikers in een negatieve of onvriendelijke manier. (dat wil zeggen, roddel) 3. Nieuws over de anderen te vertellen zonder hun expliciete toestemming, of het nieuws nu positief of negatief is. Laat mensen hun eigen verhalen delen. Als een andere gebruiker u heeft gevraagd om iets voor hem/haar laat dan beslist weten dat u iets doorgeeft op zijn/haar verzoek. Zorg ervoor dat de inhoud van het bericht in overeenstemming is met het doel van de kamer. 4. “Aanvallen” een andere gebruiker is op geen enkele manier toegestaan. Niet onder uw eigen gebruikersnaam, noch onder een andere gebruikersnaam. 5. Als er zich een probleem voordoet met een andere gebruiker, probeer dat dan onder elkaar op te lossen.