Geloof in God niet meer van deze tijd ?

Veel mensen drijven de spot met het geloof in God. Het is de tendens van de media in onze wereld: in God geloven is zogezegd achterhaald door de wetenschap. Maar is dat eigenlijk wel zo? Lees eens dit artikel over God en wetenschap. Er zijn honderden miljoenen mensen die overtuigd geloven in God. Zij zijn echt niet allemaal achterlijk of zo. Integendeel: het zijn mensen die durven nadenken over belangrijke levensvragen, waar anderen soms bang voor zijn.

De reden dat veel mensen een afkeer hebben van geloof in God, is omdat ze een verkeerd beeld van God hebben. Voor een deel komt dat door het traditionele instituut ‘kerk’, dat helaas dikwijls een ouderwets en misvormd beeld van God laat zien. God is echter niet saai of suf en het woord ouderwets komt niet in zijn woordenboek voor!

Meisje springt van vreugdeGod is puur, bruisend, overvloedig leven!

Hij is het die vreugde geeft, rust schenkt en onze diepste behoeften vervult. Jezus Christus zei dat hij mensen vrij maakt en overvloedig leven geeft. Leven met God is dan ook iets totaal anders dan religie. Religie is een systeem dat mensen bedacht hebben om controle over anderen uit te oefenen. Dat geeft echter geen vreugde, geen liefde en geen vervulling. Religie maakt mensen ongelukkig en krampachtig. Religie legt lasten op mensen in plaats van ze vrij te maken.

Religie staat letterlijk haaks op God.

Dat klinkt misschien vreemd, maar het is echt zo. Religie heeft niets met God te maken, want het bindt mensen en maakt mensen tot slaven van een systeem, in plaats van ze vrij te maken. God is geen religie. Het is heel belangrijk dat je dat beseft.

Weet je wie de verraders en de moordenaars van Jezus Christus waren? Wie zijn het die hem met leugen en bedrog aan het kruis lieten hangen? Wie hebben door alle eeuwen heen altijd de boodschappers van God vermoord? De godsdienstige leiders! De boegbeelden van religie. Zij die een mond vol kennis lijken te hebben over God en die anderen vertellen wat ze wel en niet mogen doen. Uiterlijk doen ze zich voor als dragers van het licht, maar hun hart is donker. Jezus Christus noemde de religieuze leiders ‘adderengebroed, zonen van satan, witgekalkte graven vol dorre doodsbeenderen, kinderen van de hel, hypocrieten, enz.’

Religie is dood

God en religie zijn zeker niet de beste maatjes…

Als je de geschiedenis van Gods werk op aarde onderzoekt, zie je steeds weer dat mensen die vurig met God leven, worden bestreden door de religieuze leiders, die hun machtspositie beschermen. Ze houden de Geest van God tegen en belemmeren mensen om echt bij God te komen. Dat is religie. Veel woorden over God, maar geen echtheid. Het is toneelspel. En dat geeft veel mensen een verkeerd beeld van God. Want hij is zo compleet anders! God is liefde, kracht die geneest, vrijheid om jezelf te zijn, enz.

God is de krachtigste en meest fascinerende Persoon die je je kunt voorstellen. Hij is de bron van alles wat echt goed is. Hij is leven in overvloed, vreugde die zo intens is dat je niet weet hoe hard je moet lachen, vrijheid die je tot bloei laat komen op een ongekende manier, enz.

God is liefde

Maar in de eerste plaats is God liefde. Pure liefde voor jou en de mensen om je heen. Hij is een vuur van intense bewogenheid voor jou. Zijn grootste verlangen is om jou zo diep te veranderen, door zijn liefde voor je, dat je een mens wordt die oprecht kan liefhebben. Dat is het allermooiste wat je je kunt indenken. Maar… Gods liefde is wel gevaarlijk.

Gods liefde is een levensgrote bedreiging voor egoisme en oneerlijkheid.

Dat is ook een reden waarom veel mensen niets van God willen weten. Velen willen liever als beschaafde egoisten en beleefde leugenaars door het leven gaan, die zichzelf en anderen wijsmaken dat ze best wel ‘goed’ zijn. Gods liefde is gevaarlijk, want het vraagt een radicale verandering van je hart en je leven. En dat willen niet zoveel mensen. Daarom gooien ze liever God de deur uit. Dan kunnen ze zo egoïstisch, onrein en oneerlijk leven als ze willen.

Maar zij die willen, hebben de kans Gods liefde te ontdekken als het mooiste en meest krachtige wat er bestaat. Liefde die je hart zo vervult, dat je een ander mens wordt.

God werd mens, voor jou!

Jezus Christus heeft meer dan wie ook op overdonderende wijze Gods liefde laten zien aan heel de mensheid. Jezus is God die mens werd (wat een wonder!) en hij heeft zich vrijwillig laten verraden, martelen en vermoorden. Dat deed hij, omdat hij met een bijzondere missie bij de mensen kwam:

jezus christus aan het kruisHij moest zijn leven afleggen als een losprijs voor alle mensen die zich van God hadden afgekeerd. Hij stierf als een offer, zodat zelfs zij die hem vermoordden, verlost konden worden van hun eeuwige schuld tegenover God.

Hij stierf ook voor jou!

Hoe je leven ook is of geweest is: God is er voor jou. Hij wil je al je zonden vergeven. Hij wil je een nieuw hart geven. Een hart dat echte liefde leert ontdekken. Het doel van deze christelijke site is dan ook: jou Gods liefde laten ontdekken, op een levensveranderende manier.

Geloof in God verandert je

God wil je laten zien dat hij zelfs vol liefde is voor mensen die hem vervloeken. En hij wil ons deze diepe liefde leren kennen. Het is iets wat heel je leven op zijn kop zet. Maar eigenlijk zet God alles op de juiste manier recht. Dat is iets heel anders dan een kerk bezoeken en daar een religieuze plicht vervullen.

Het gaat om je innerlijk. Je hart. Je leven.

Als je je leven door God laat veranderen, komt hij in je wonen en maakt hij je een nieuw mens. Dat is het mooiste wat er is.

Leren liefhebben

Wat ik schrijf over de onechtheid van het instituut kerk en over religie, betekent niet dat ik tegen het samenkomen van christenen ben in een gezonde kerk. Integendeel! Het is juist Gods grootste verlangen dat mensen die hem liefhebben leren om elkaar in alles te helpen.

Hij geeft mensen aan elkaar om te leren leven in liefde, vergeving, waarheid en geduld.

Dat is de grootste uitdaging. God liefhebben is veel gemakkelijker dan mensen liefhebben. Want God is toch volmaakt! Hij is zo heerlijk. Al begrijpen we God niet altijd en doet hij soms dingen die ons besef en ons geduld ver te boven gaan, toch weten we diep in ons hart dat God altijd het goede doet.

God liefhebben is iets wat veel makkelijker gaat dan mensen liefhebben. Mensen zijn onvolmaakt, hebben allerlei angsten, boosheid en emotionele verwondingen, waardoor ze elkaar kwetsen en teleurstellen, enz. Ze trappen regelmatig op elkaars tenen en doen dingen waar anderen zich aan ergeren. Mensen echt liefhebben is soms een enorme uitdaging. Maar het is wel Gods plan: dat mensen – door zijn liefde te leren kennen – in staat worden gesteld om, door alles heen, elkaar met een oprecht hart lief te hebben.

Gods liefde geneest ons

Echte liefde is iets wat God alleen kan geven. Daarom is religie geen oplossing. Het is enkel een diepe verandering van je hart, door de liefde van Jezus Christus, waardoor je een ander mens wordt, die anderen kan vergeven en vergeven en vergeven en vergeven, steeds opnieuw. Net zoals God ons altijd weer vergeeft.

God is dus absoluut niet tegen kerken. Maar de echte kerk bestaat uit MENSEN, niet uit STENEN… Dat is een groot verschil.

christenenDe echte kerk is overal waar mensen elkaar helpen om Jezus te volgen op een pure manier.

Ons verlangen is dat je in deze website inspiratie en bemoediging vindt, die je helpt en uitdaagt om ECHT te worden. Als je echt met God gaat leven, dan zul je een wandelend wonder worden: Een mens dat anderen kan liefhebben… met vallen en opstaan.

Jij zult fouten maken, anderen zullen fouten maken, maar de liefde die Jezus je geeft, stelt je in staat om altijd weer vergeving te vragen en vergeving te schenken… en veel geduld en begrip te hebben voor anderen.

En dat is een geweldig wonder! Dat is de reden van je bestaan. Daar ben je voor bedoeld.

 

 

Artikel van https://www.ontdekgod.nl/geloof-in-god/

 

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.