Jezus is bij je in de storm

Laat Jezus je de schoonheid in de chaos laten zien.