Geeft New Age kracht om te veranderen?

Heeft deze beweging antwoorden?
Petra vertelt: Als volgeling van de “New Age” beweging had ik nooit verwacht dat ik mij na tien jaar huwelijk, twee prachtige kinderen en materiële welvaart zo incompleet en onvoldaan zou voelen… maar toch was het zo. Ik begon aan een levensreis waarin ik het doel van het leven onderzocht. Het was een reis met een hoge prijs; een reis die mijn gezin uiteen zou drijven en veel pijn zou veroorzaken. Ik voelde me leeg en ik wilde de zin van mijn leven begrijpen. Wat was waar?

Ik was rusteloos en ging op zoek naar de antwoorden op mijn vragen. Maar ik liep weg van mijn verantwoordelijkheden voor mijn gezin. Het ging ten koste van bijna alle mensen om me heen.

De leer van de New Age beweging en het spiritualisme bleven mijn aandacht trekken. Ik las hier veel boeken over en bezocht allerlei symposia, op zoek naar de “Waarheid”. Ik onderzocht reïncarnatie, regressies naar vorige levens, numerologie, astrologische lezingentarotchakra’;shandleeskundebuitenlichamelijke ervaringen en geestgidsen. Op mijn zoektocht naar een goddelijk begrip mediteerde ik en experimenteerde ik met drugs en hypnose. Ik stond open voor elke gedachte van de New Age beweging. Op een bepaald moment logeerde er zelfs een helderziende in mijn huis om lezingen te houden voor anderen die op zoek waren naar antwoorden.

Ik omarmde met name het idee van reïncarnatie en ervaringen uit vorige levens. Ik werd zo bedrogen dat ik geloofde dat ik vele vorige levens had geleid en zelfs als andere levensvormen had bestaan.

Het geloof in je eigen macht is een andere begoochelende doctrine van het New Age spiritualisme. De verleiding bestaat uit het geloof dat je door middel van je eigen krachten werkelijk alles kunt bereiken. Het gaat allemaal om je eigen inspanningen en het aanboren van de spirituele krachtbronnen om je heen. Zelfzuchtig en hoogmoedig had ik mijzelf op de troon van het leven geplaatst. Als God (of “een” god) bestond, dan was dat puur om mij te helpen om datgene te worden wat de wereld belangrijk vond. “Ik, mij en mezelf” vormden de drie-eenheid die ik zelf gedefinieerd had.

De New Age beweging – De waarheid zien
Toen ik leer van de New Age beweging onderzocht begon ik een duisternis, een vaag wantrouwen en onoprechtheid te ervaren tussen mij en mijn leiders en kennissen.

New Age spiritualisten zeggen regelmatig dat “alle paden naar god leiden”. Maar als deze uitspraak waar is, dan moeten alle standpunten van alle mensen waar zijn; niemand kan het dan bij het verkeerde eind hebben. Dit leek gewoon niet erg plausibel en ik begon vragen te stellen over de leer van de New Age beweging. Ik wilde een objectieve waarheid leren kennen waar ik in kon geloven en op kon vertrouwen, geen subjectieve (menselijke) ideeën over waarheid.

Men zegt dat de Bijbel de waarheid is die door God Zelf is ingegeven en door God wordt geopenbaard. Men zegt dat de Bijbel waarheden bevat die altijd hetzelfde blijven – gisteren, vandaag en morgen! Zou dit de waarheid kunnen zijn waarnaar ik op zoek was?

Hoewel er machten bestaan in het bovennatuurlijke, realiseerde ik mij al snel dat er een strijd wordt geleverd tussen goed en kwaad. Ik weet dat dit als “science fiction” klinkt, maar de Bijbel zegt dat onze strijd wordt gevoerd tegen “hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis”. Satan vermomt zich als een “engel van het licht” en komt om te stelen, te doden en te vernietigen. 1 Petrus 5:8 zegt: “Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.” Dat zijn krachtige uitspraken.

Zoals 2 Timoteüs 4:3 voorspelt: “Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten.” Dat was ik.

Ik begon de leer van de New Age beweging te vergelijken met de leer van de Bijbel. Twee belangrijke zaken sprongen mij in het oog:

  • De Bijbel zegt dat niet alle paden naar God leiden. Jezus zegt in Matteüs 7:13-14: “Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.” 2 Korintiërs 4:4 stelt: “…de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld [Satan] zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.”
  • De Bijbel zegt in Hebreeën 9:27: “Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel.” Ik leerde dat reïncarnatie een bedrog is dat een mens berooft van zijn verantwoordelijkheid voor zijn daden en beslissingen.

De New Age beweging – Kan ik deze vrijheid vinden?
Als jij in de ban bent van de leer van de New Age beweging, maar je zet er vraagtekens bij en je vraagt je af of er misschien meer is in het leven, denk dan eens aan het pad dat ik heb bewandeld. Begin eens met een eerlijke bestudering van de Bijbel en kijk dan eens wat jij erover denkt.

Waarom wil Satan, die “de prins van deze aarde” wordt genoemd, jouw gedachten verblinden? Er woedt een geestelijke strijd om jouw ziel. Onze zielen zijn eeuwig en hun eeuwige verblijfplaats staat op het spel. Wat zijn de mogelijkheden?

De Bijbel zegt dat we voor altijd met God kunnen samenzijn in de hemel, die is gereed gemaakt voor de mensen die hun vertrouwen hebben gesteld in Jezus, de Redder. Het alternatief is een goddeloos domein dat bewoond wordt door de mensen die hebben geweigerd om Gods genadige geschenk – de redding door Zijn Zoon – te aanvaarden en zij zullen tot in de eeuwigheid gefolterd worden.

God houdt van jou en heeft jou geschapen. Psalm 139 zegt: “U hebt […] mij samengevlochten in mijn moeders schoot. Dank voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben… al mijn dagen stonden in uw boekrol gegrift.” Hij heeft een perfect plan en doel voor jouw leven. Hij heeft jou met veel liefde geschapen en Hij wil dat jij een relatie met Hem hebt.

God heeft jou ook een vrije wil gegeven. De keuze is aan jou. De strijd om jouw ziel ligt daarom in jouw handen. Je kunt je weg naar de hemel niet met goede daden verdienen (Efeziërs 2:8-9). Alle mensen hebben gezondigd (Romeinen 3:23). Maar een perfecte, rechtvaardige God kan niet samenzijn met zondige mensen.

Jezus, God de Zoon, verliet de hemel en kwam in een menselijke gedaante naar de aarde om ons een manier aan te bieden waarop wij wel met God de Vader kunnen samenzijn. Jezus leidde een perfect, zondeloos leven. Hij offerde Zichzelf vervolgens op en stierf aan het kruis. Zo nam Hij de straf op Zich die wij eigenlijk verdienen. Hij stond op uit de dood. Hij kwam weer tot leven en versloeg zo de dood. Op deze manier opende Hij voor ons de deur naar een persoonlijke relatie met God. Als wij dit geloven, dan kunnen wij door die deur naar binnen gaan.

Jezus zegt: “Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader” (Johannes 14:6). Wij moeten ons naar het kruis begeven, in het verzoenende werk van Christus geloven en nederig om Zijn gratis geschenk vragen en het vervolgens aanvaarden. Op dat moment ontvangen wij vergeving van al onze zonden, beginnen wij een eeuwige relatie met God en hebben wij de zekerheid dat wij na onze dood de eeuwigheid met Hem zullen doorbrengen. Jij kunt ook een dergelijke relatie hebben met God de Vader en de Schepper van het hele universum. Het is echt en het zal je leven veranderen. Je zult nooit meer dezelfde zijn. Het enige dat er voor nodig is, is een berouwvol, nederig hart en een oprecht gebed. Zelfs op dit moment roept God je toe.

 

Artikel From https://www.allaboutliving.org/dutch/new-age-leerstellingen.htm