Pieter vondt iets nog beter dan voetbal

Het verhaal van Pieter over zijn verleden met voetbal en ontmoeting met God.